Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Pedagog

Pedagog szkolny

MARTA WARGOWIAK

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego 

Poniedziałek 8.30 - 13.30
Wtorek 8.30 - 13.30
Środa 10.00 - 15.00 
Czwartek 8.30 – 12.30
Piątek 8.30 – 11.30

 

Numer kontaktowy 505-040-369

Informacje o miejscach, w których rodzice i uczniowie mogą otrzymać pomoc

Nazwa i adres instytucji

Formy pomocy

Trudności w nauce i  wychowawcze

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 6

Łódź, ul. Rzgowska 25, tel. (042) 681-92-82

 

· zajęcia indywidualne tj. terapia pedagogiczna, logopedyczna i psychologiczna, trening EEG Biofeedback, diagnoza SI,

· zajęcia grupowe tj. rozwijanie kompetencji językowych, dla uczniów z trudnościami w czytaniu, ortograficzne, arteterapii , rozwoju osobistego i umiejętności społecznych,

· terapia rodziny.

 

Zaburzenia zachowania i emocji, ADHD, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Łódź, ul. Aleksandrowska 159, tel. (042) 652-92-14

 

Opieka psychiatryczna i psychologiczna w zakresie:

· zaburzeń odżywiania (np. anoreksja, bulimia),

· zaburzeń nastroju,

· zaburzeń lękowych,

· zespołu nadpobudliwości ruchowej (np. ADHD),

· zaburzeń zachowania i emocji,

 

· całościowych zaburzeń rozwojowych (np. autyzm, zespół Aspergera),

· zaburzeń emocjonalnych,

· trudności w uczeniu się,

· występowania moczenia nocnego.

 

Stowarzyszenie Atena Wiedza Wsparcie Wychowanie

Łódź, ul. Nawrot 22/28, tel.507319644                       (042) 661-24-53

· warsztaty terapeutyczne dla dzieci z problemem ADHD i ich rodziców,

· indywidualne konsultacje, 

· grupy wsparcia dla rodziców.

Profilaktyka uzależnień

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego

Łódź, ul. Niciarniana 41, tel. (042) 676-16-61

Poradnia Leczenia Uzależnień przy ul. Kilińskiego 232 tel. (042) 681-34-80,

· udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom,

· prowadzenie terapii osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy,

· poradnictwo prawno – socjalno – terapeutyczne.

Funkcjonuje także:

Hotel dla sprawców przemocy przy ul. Niciarnianej 41. Wobec sprawców prowadzone są zajęcia korekcyjno – edukacyjne, działania terapeutyczne, zapewniona jest opieka socjalno – medyczna oraz wyżywienie.

Zwiększanie dostępności do nieagresywnych sposobów rozwiązania konfliktów społecznych i rodzinnych;

· prowadzenie mediacji, w tym rodzinnych.

 

Profilaktyczno – Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci „PROM”

Łódź, ul. Jaracza 40, tel. (042) 630-03-73,                 (042) 630-21-54

 

· terapia indywidualna i grupowa,

· grupy samopomocowe (Alateen, DDA).

 

Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego

Łódź, ul. Pomorska 54, tel. 514-392-365 pn. ,śr. ,pt. 17.00 – 21.00 

 

· poradnictwo i wsparcie terapeutyczne udzielane osobom uzależnionym, z problemem przemocy oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Wojewódzki Ośrodek Leczenia Uzależnień

Łódź, ul. Pomorska 54, tel. (042) 633-08-59,             633-08-71, 633-07-20, pn..- pt. 8.00 – 21.00

Intensywny Program Terapeutyczne (IPT)

·  grupy dla osób współuzależnionych, DDA, DDD, dla ofiar przemocy oraz dla sprawców przemocy.

 

Trudna sytuacja rodzinna, materialna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Łódź, ul. Będzińska 5, tel. (42) 684- 44-81;                      fax: (42) 681-61-07

Wydziały Pracy Środowiskowej MOPS realizują zadania w zakresie:

· rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń pomocy społecznej,

· realizacja decyzji w zakresie przyznawanej pomocy finansowej, rzeczowej oraz w formie usług opiekuńczych,

· kompletowania dokumentów w celu umieszczenia w domu pomocy społecznej,

· dofinansowanie do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne               i środki pomocnicze.

 

Przemoc domowa

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Łódź, ul. Franciszkańska 85, tel. (42) 640- 65-91, placówka całodobowa

 

Ośrodek dysponuje 24 miejscami, (pobyt maks. 3 mies.)

Do dyspozycji pokój, pościel, naczynia, środki czystości, kuchnia, łazienka, świetlica socjo – edukacyjna dla dzieci.

· Pomoc socjalna, pedagogiczna, psychologiczna, prawna, lekarska.

Ośrodek Terapii Rodzin

Łódź, ul. Gdańska 29, tel. (42) 630- 24-15,                         pn. 11.00 - 16.00, śr. 13.00 - 19.00, czw. 11.00 - 19.00, pt. – godz. do uzgodnienia

Praca z osobami zgłaszającymi kłopoty w relacjach międzyludzkich, funkcjonowaniu rodziny, rozstań, konfliktów, uzależnień, przemocy domowej.

· Terapia indywidualna, grupowa, konsultacje, porady terapeutyczne.

Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej

Łódź, ul. Piotrkowska 102, tel. (42) 633- 26-12,

Ośrodek Interwencji Kryzysowej – tel. (42) 630-11-02 całodobowo,

Punkt Konsultacyjny Dla Osób Dotkniętych Przemocą – tel. (42) 633- 26-12 wt., czw. 15.00 – 19.00,                       śr., pt. 8.00 – 13.00

Centrum Mediacji tel. (42) 633- 5-65, pt. 14.00 – 20.00

 

· pomoc osobom znajdującym się w kryzysie psychicznym (porady, pomoc psychologiczna),

· uruchomienie działań dotyczących Niebieskiej Karty, nawiązanie kontaktu z Miejskim Ośrodkiem pomocy Społecznej i Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

· informacje o instytucjach dokonujących obdukcji, pomoc w sprawach rodzinnych (konflikty, rozstania, rozwody) sąsiedzkich, sądowych, karnych, cywilnych.

Liga Kobiet polskich, Łódzki Oddział Wojewódzki

Łódź, ul. Legionów 2, tel. (42) 630-06-86,                          pn. - pt. 11.00 – 19.00

Punkt Konsultacyjny dl Ofiar Przemocy w Rodzinie:

· porady prawne, porady psychiatry, psychoterapeutyczne oraz mediatora,

· doradztwo zawodowe, grupy wsparcia,

· lekarz medycyny sadowej (bezpłatna obdukcja).

Fundacja Centrum Praw Kobiet, Oddział w Łodzi

Łódź, ul. Piotrkowska 115, tel. (42) 633- 34-11,                  pn. – pt. 10.00 – 18.00

 

· porady prawne, konsultacje psychologiczne, grupy wsparcia,

· asystowanie kobietom w kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości,

· pomoc listowna i telefoniczna dla osób spoza Łodzi,

· inne zajęcia joga, nauka angielskiego.

Fundacja Pomocy Rodzinie „Opoka”

Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 78/80, tel. 501- 420 - 968, tel. Interwencyjny: (42) 630- 61-80,  pn.-pt. 8.00–16.00              

Fundacja zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka. Udziela pomocy:

· rodzinie, w której występują problemy wychowawcze z dzieckiem (m.in. alkohol, narkotyki),

· dzieciom wobec, których stosowana jest przemoc fizyczna, psychiczna lub seksualna,

· rodzicom, którzy są bezradni wychowawczo, stosują przemoc wobec dziecka, maja trudności życiowe.

Oferta pomocowa:

· porady prawne, pedagogiczne, psychologiczne oraz socjalne,

· logopeda dla dzieci,

· lekarz medycyny sadowej (bezpłatna obdukcja)

Łódzki Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

Łódź, ul. PL. Barlickiego 11, tel.  (42) 633- 25-08,  Czynny (punkt interwencyjny) pn.-pt. 10.00-16.00            

Komitet udziela pomocy:

· dzieciom i młodzieży będącymi ofiarami zaniedbań, przemocy fizycznej, emocjonalnej i seksualnej,

· rodzinie, w której występują problemy wychowawcze, sytuacje konfliktowe (np. rozwód) i przemoc w rodzinie.

Oferta pomocowa:

· porady prawne, pedagogiczne psychologiczne,

· mediacje.